?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 沛_光兴钢铁有限公司-郑州工字钢_沛_H型钢h_沛_角钢生?/title> <link href="/template/hxg/lib/index.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link type="text/css" href="/template/hxg/lib/style.css" rel="stylesheet"> <script type="text/javascript" language="javascript" src="/template/hxg/lib/jquery-1.9.1.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/hxg/lib/homeScroll.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/hxg/lib/lrtk.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/hxg/lib/slider.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div class="top"> <div class="top_nav"> 沛_光兴钢铁有限公司为您免费提供<a href="http://www.qeacxhdt.buzz">沛_H型钢</a>?a href="/supply/">郑州工字钢生产厂</a>?a href="/news/">沛_角钢h</a>{相关信息发布和资讯Q敬请关注! <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/27869/stat/"></script> </p> <div class="clear"> </div> </div> </div> <!--top--> <div class="logo"></div> <!--nav--> <div class="nav"> <div class="nav-2"> <ul> <li><a href="/" rel="nofollow">|站首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a> </li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow">新闻中心</a></li> <li><a href="/download/" rel="nofollow">资质荣誉</a></li> <li><a href="/about/about2.html" rel="nofollow">在线留言</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"> </div> <div class="indexCon fl"> <div class="flashBanner"> <a href="#" rel="nofollow"> <img class="bigImg" /></a> <div class="mask"> <img src="/template/hxg/images/banrico.png" uri="/template/hxg/images/banner1.jpg" width="24" height="23" /> <img src="/template/hxg/images/banrico.png" uri="/template/hxg/images/zbanner1.jpg" width="24" height="23" /> <img src="/template/hxg/images/banrico.png" uri="/template/hxg/images/zbanner2.jpg" width="24" height="23" /> <img src="/template/hxg/images/banrico.png" uri="/template/hxg/images/zbanner4.jpg" width="24" height="23" /> </div> </div> </div> <div class="clear"> </div> <div class="main"> <div class="right"> <div class="right_t"><h3>产品中心</h3><h4> 您现在的位置 : <a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a></h4></div> <div class="right_con"> <div class="protext">沛_光兴钢铁有限公司是河南型材经销商、莱钢河南地区M理,主要销售H型钢、工字钢、角钢、槽钢等优钢。河南光兴历l数q打造了一个高效、严谨的理团队和一支年轅R睿智的销售团队,我们不断拓展新的客户,同时也热切期待能与您携手q进Q共创辉煌!更多沛_H型钢Q郑州工字钢Q河南角钢,沛_H型钢h、郑州H型钢h、工字钢hh电咨询?/div> <div class="ipro_list"> <div class="pro_cp"> <h4><a href="/supply/14.html" target="" rel="nofollow" title="沛_工字?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27869/201907161709406092786919964.jpg?path=www.qeacxhdt.buzz/uploads/cp/201907161709406092786919964.jpg" /></a></h4> <h3><a href="/supply/14.html" target="" title="沛_工字?>沛_工字?/a></h3> </div> <div class="pro_cp"> <h4><a href="/supply/13.html" target="" rel="nofollow" title="槽钢批发"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27869/201907121001055842786921390.jpg?path=www.qeacxhdt.buzz/uploads/cp/201907121001055842786921390.jpg" /></a></h4> <h3><a href="/supply/13.html" target="" title="槽钢批发">槽钢批发</a></h3> </div> <div class="pro_cp"> <h4><a href="/supply/12.html" target="" rel="nofollow" title="角钢"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27869/201611161609120642786947935.jpg?path=www.qeacxhdt.buzz/uploads/cp/201611161609120642786947935.jpg" /></a></h4> <h3><a href="/supply/12.html" target="" title="角钢">角钢</a></h3> </div> <div class="pro_cp"> <h4><a href="/supply/11.html" target="" rel="nofollow" title="沛_角钢批发"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27869/201611161607471092786911730.jpg?path=www.qeacxhdt.buzz/uploads/cp/201611161607471092786911730.jpg" /></a></h4> <h3><a href="/supply/11.html" target="" title="沛_角钢批发">沛_角钢批发</a></h3> </div> <div class="pro_cp"> <h4><a href="/supply/10.html" target="" rel="nofollow" title="沛_角钢"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27869/201611161606067782786991553.jpg?path=www.qeacxhdt.buzz/uploads/cp/201611161606067782786991553.jpg" /></a></h4> <h3><a href="/supply/10.html" target="" title="沛_角钢">沛_角钢</a></h3> </div> <div class="pro_cp"> <h4><a href="/supply/9.html" target="" rel="nofollow" title="沛_工字?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27869/201611161604251822786926516.jpg?path=www.qeacxhdt.buzz/uploads/cp/201611161604251822786926516.jpg" /></a></h4> <h3><a href="/supply/9.html" target="" title="沛_工字?>沛_工字?/a></h3> </div> <div class="pro_cp"> <h4><a href="/supply/8.html" target="" rel="nofollow" title="工字钢h?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27869/201611161602382102786997707.jpg?path=www.qeacxhdt.buzz/uploads/cp/201611161602382102786997707.jpg" /></a></h4> <h3><a href="/supply/8.html" target="" title="工字钢h?>工字钢h?/a></h3> </div> <div class="pro_cp"> <h4><a href="/supply/7.html" target="" rel="nofollow" title="14#工字?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27869/201611161559208152786912674.jpg?path=www.qeacxhdt.buzz/uploads/cp/201611161559208152786912674.jpg" /></a></h4> <h3><a href="/supply/7.html" target="" title="14#工字?>14#工字?/a></h3> </div> <div class="pro_cp"> <h4><a href="/supply/6.html" target="" rel="nofollow" title="郑州H型钢h"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27869/201611161554185262786934850.jpg?path=www.qeacxhdt.buzz/uploads/cp/201611161554185262786934850.jpg" /></a></h4> <h3><a href="/supply/6.html" target="" title="郑州H型钢h">郑州H型钢h</a></h3> </div> <div class="pro_cp"> <h4><a href="/supply/5.html" target="" rel="nofollow" title="沛_H型钢h"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27869/201611161552390392786978264.jpg?path=www.qeacxhdt.buzz/uploads/cp/201611161552390392786978264.jpg" /></a></h4> <h3><a href="/supply/5.html" target="" title="沛_H型钢h">沛_H型钢h</a></h3> </div> <div class="pro_cp"> <h4><a href="/supply/4.html" target="" rel="nofollow" title="沛_H型钢厂家"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27869/201611161550488012786981152.jpg?path=www.qeacxhdt.buzz/uploads/cp/201611161550488012786981152.jpg" /></a></h4> <h3><a href="/supply/4.html" target="" title="沛_H型钢厂家">沛_H型钢厂家</a></h3> </div> <div class="pro_cp"> <h4><a href="/supply/3.html" target="" rel="nofollow" title="10#槽钢"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/27869/201611161548304692786985549.jpg?path=www.qeacxhdt.buzz/uploads/cp/201611161548304692786985549.jpg" /></a></h4> <h3><a href="/supply/3.html" target="" title="10#槽钢">10#槽钢</a></h3> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="pages"><ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_2.html" >2</a></li> <li class="next"><a href="Products_2.html">下一?/a></li></ul></div> </div> </div> <div class="left"> <div class="cp-l-top"> <span>产品分类</span> </div> <div class="cp-l-lb"> <ul> <li><a href="/gb/" target="" title="钢板">钢板</a></li> <li><a href="/cg/" target="" title="槽钢">槽钢</a></li> <li><a href="/gzg/" target="" title="工字?>工字?/a></li> <li><a href="/jg/" target="" title="角钢">角钢</a></li> <li><a href="/hxg/" target="" title="H型钢">H型钢</a></li> </ul> </div> <div class="cp-l-top"> <span>联系我们</span></div> <div class="cp-l-lb"> <div class="cp-l-lb-t"></div> <p> 沛_光兴钢铁有限公司</p> <p> 手机: 15617682321</p> <p> 电话: 400-1553303</p> <p> 邮箱: <a href="mailto:1473301506@qq.com" rel="nofollow">1473301506@qq.com</a></p> <p> |址: www.qeacxhdt.buzz</p> <p> 地址: 郑州市华南城南郑新\?07q接U交叉处?公里新金马物中?号库13?/p> </div> <div class="clear"> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> <div class="link"> <div class="link-nr"> <div class="link-mn"> <a href="/" rel="nofollow">|站首页</a>| <a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a>| <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a>| <a href="/news/" rel="nofollow">新闻中心</a>| <a href="/download/" rel="nofollow">资质荣誉</a>| <a href="/about/about2.html" rel="nofollow">在线留言</a>| <a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a>| <a href="/weibo/" rel="nofollow">企业微博</a>| <a href="/sitemap.html" rel="nofollow">|站地图</a>| <a href="/sitemap.xml" rel="nofollow">XML</a> </div> <div class="link-nrl"> Copyright © <a href="http://www.qeacxhdt.buzz" rel="nofollow">沛_光兴钢铁有限公司</a>  <a href="http://www.beian.miit.gov.cn" rel="nofollow" target="_blank">豫ICP?3023550?/a>  技术支持:<a href="http://www.hnyunshuo.cn" target="_blank" >云朔|络|站</a> <p>总部Q河南光兴钢铁有限公? Q?00-1553303 公司地址Q郑州市华南城南郑新路与107q接U交叉处?公里新金马物中?号库13?</p> <p>沛_分公? Q?00-1553303 电话Q?5617682321 </p> <p><strong>热门城市推荐</strong> <a href="/zhengzhou.html" title="郑州" target="_blank" >郑州</a></p> <p> 沛_角钢哪家好?供应订做多少钱?郑州工字钢h格怎么P诚信公司专业以批发h格大量现货提供郑州工字钢、河南H型钢h、河南角钢生产厂、河南H型钢厂家{品质优良的产品及报PƢ迎来电生定制Q?/p> <p><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1262995303'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1262995303%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2016-11-13/"></script> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="{l" target="_blank" rel="nofollow">{l</a></p> </div> </div> </div> <script> $(".nt001").mouseover(function () { $(".nt01").show(); $(".nt02").hide(); }) $(".nt002").mouseover(function () { $(".nt01").hide(); $(".nt02").show(); }) $(".nt003").mouseover(function () { $(".nt03").show(); $(".nt04").hide(); }) $(".nt004").mouseover(function () { $(".nt03").hide(); $(".nt04").show(); }) </script> <script src="/template/hxg/lib/fordboy.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript" language="javascript" src="/template/hxg/lib/jcarousellite_1.0.1.min.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function () { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?e41f1adb40df8b2eb0375f86a98405fb"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <a href="http://www.qeacxhdt.buzz/"><span class="STYLE1">3dˮ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.636663.tw">3uֳ˰ټ</a> <a href="http://www.701937.tw">ֿ</a> <a href="http://www.453261.tw">΢11ѡ5˲Ʊ</a> <a href="http://www.964446.tw">Ƽƻ</a> <a href="http://www.449719.tw">pkʰƻԤ</a> <a href="http://www.245123.tw">ʮһѡ忪һţ©</a> <a href="http://www.694949.tw">11ѡ5Ա</a> <a href="http://www.441814.tw">ɱ淨ϸ</a> <a href="http://www.137343.tw">ƱƼĸ</a> <a href="http://www.770362.tw">Ʊpkʰ</a> <a href="http://www.149354.tw">Ͽһţ</a> <a href="http://www.112438.tw">Ʊǵʲô</a> <a href="http://www.175755.tw">pkʰǰһļ</a> <a href="http://www.130757.tw">ƻѼƻ</a> <a href="http://www.710162.tw">app</a> <a href="http://www.768766.tw">ʱʱֻƻ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>